Dit zijn de voordelen van voorlezen aan kinderen

Blog Beste Vriendjes, 12 juli 2020 geschreven door Marthe van der Linden

Het samen lezen van een boekje, verhaaltjes vertellen en plaatjes aanwijzen, versterkt de band met je baby. Gebleken is dat kinderen die zijn voorgelezen als baby, later beter zijn in taal. Het is even een warm moment samen en dit zorgt voor verbinding, zowel op fysiek als op emotioneel gebied. Met voorlezen oefen je onder andere de luistervaardigheid, het concentratievermogen en sociaal-emotionele vaardigheden.  Wij zetten de vele voordelen voor je op een rij.

Helpt bij het ontwikkelen van taalvaardigheden en cognitief functioneren

Als we onze kinderen voorlezen, genieten ze van enorme sociale, emotionele en cognitieve voordelen. Door naar verhalen te luisteren, kunnen kinderen succesvoller worden in het leven, niet alleen op een academische manier, maar ook op een gedragsmatige manier.

Misschien wel het meest voor de hand liggende voordeel van voorlezen aan een kind zijn de academische gevolgen. Hoe meer woorden kinderen horen, hoe meer ze hun taalvaardigheid ontwikkelen. Voorlezen op jonge leeftijd maakt kinderen klaar voor academisch succes, en niet alleen voor lezen en schrijven. Studies hebben aangetoond dat leerlingen die het meest lezen meer bereiken en langer op school blijven.

Voorgelezen worden is natuurlijk ook de manier waarop kinderen voor zichzelf leren lezen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat voorlezen aan kinderen de meest effectieve manier is om de kennis op te bouwen die nodig is om te lezen. Het leert hen fonemisch bewustzijn, visuele en auditieve processen, begrip en vloeiendheid. Het fonemisch bewustzijn is van groot belang voor het leren lezen want kinderen leren hierdoor te begrijpen dat woorden uit losse klanken bestaan.

Lezen leer je door zelf te schrijven

Kinderen moeten eerst leren om letters van elkaar te onderscheiden. Maar belangrijker nog: ze moeten ook leren om dezelfde letter te herkennen in allerlei verschillende verschijningsvormen. Dat is lastig, want de 'a' die oma schrijft, is een heel andere 'a' dan de 'a' die de juf op het bord zet. Om nog maar te zwijgen over het verschil tussen een schrijfletter 'a' en een drukletter 'a'. Ze moeten dus leren wanneer een vormverschil iets tot een andere letter maakt (zoals bij de 'm' en de 'n') of wanneer het een variatie van dezelfde letter is.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen letters leren herkennen en onderscheiden door ze zelf te leren schrijven. Leren lezen en leren schrijven versterken elkaar dus. Het tikken van een letter of het volgen ervan met een vinger doet iets anders in de hersens dan zelf schrijven met potlood en papier.  En juist dat verschil doet ertoe. Als ouder kun je deze ontwikkeling bevorderen door gedurende het hele verhaal met je kleintje in gesprek te gaan.

Alfabetiseringsspecialist

Alfabetiseringsspecialisten verbeteren het vermogen van een kind om te lezen, schrijven, spreken en luisteren. Een alfabetiseringsspecialist, ook wel een leesleraar of leesspecialist genoemd, werkt met kinderen om hen te helpen hun worsteling te overwinnen in lezen en spreken, woordenschat en kritisch denken.

Lezen vergroot ook de aandacht spanne, een voordeel dat steeds belangrijker wordt in een tijdperk waarin kinderen opgroeien met zoveel toegang tot de digitale wereld.

Creëert een band tussen verzorger en kind 

Voorlezen is ook een prachtige manier om verbinding en contact met je kind te hebben. Als we onze kinderen voorlezen, bieden we ze de mogelijkheid voor fysieke en emotionele nabijheid. Het is een kans om meer over elkaar te leren, terwijl je erachter komt waardoor je kind lacht, ineenkrimpt of oplicht. 

Een rustgevende stem en fysieke aanraking geven het kind geruststelling en geven een gevoel van veiligheid en rust. Wanneer je tijd besteedt om voor te lezen aan je kind, geeft het hen een boodschap van troost en liefde. Ze hebben het gevoel dat ze jouw volledige aandacht hebben. Het toont zowel een niveau van toewijding als een kans om samen nieuwe werelden te verkennen. 

❤Leert hoe te sturen in sociale situaties en zo problemen op te lossen

Storytelling is een geweldige manier voor kinderen om te leren omgaan met moeilijke situaties en problemen op te lossen. Wanneer kinderen verhalen horen over personages die obstakels kunnen overwinnen, leren ze uitdagingen in hun eigen leven aan te gaan. Door verhalen leren jonge leerlingen ook een woordenschat die helpt bij hun communicatieve vaardigheden. Ze leren woorden te gebruiken om gevoelens te beschrijven die anderszins moeilijk zijn en dit stelt hen in staat hun gedrag beter te beheersen wanneer ze lastige gevoelens hebben zoals woede of verdriet.

Boekstart

Een erg mooi initiatief is Boekstart, ontwikkeld door Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Het is onderdeel van het programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.

Ouders ontvangen, als hun baby drie maanden is, een brief van de gemeente met een waardebon. Als de baby lid wordt van de bibliotheek ontvangen ouders tegen inlevering van deze waardebon een gratis koffertje met daarin een babyboekje en een cd met kinderliedjes.

Meer informatie over het project BoekStart vind je op de website van Boekstart.

❤Verlicht probleemgedrag en kalmeert angst

Studies hebben aangetoond dat het voorlezen van kinderen probleemgedrag inperkt, vooral als het op jonge leeftijd wordt gestart.

Het helpt hen:

• te leren hoe ze hun eigen gedrag kunnen beheersen.

• tijdelijk verlost te zijn van stress en angsten

• hun lichaam te kalmeren en te ontspannen

❤Betere start voor de basisschool

Hoe meer woordenschat kinderen leren, hoe meer ze zijn opgezet voor academisch succes. Hoe meer taal een kind hoort, hoe beter het op school doet. De meeste instructie op school is gedurende de eerste vier jaar mondeling dus hoe groter de woordenschat, hoe beter het kind de leraar en de les begrijpt.

Spelenderwijs leren op de kinderopvang

Kinderen vanaf 2,5 jaar met een (risico op een) onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen. Dit om onderwijsachterstanden te voorkomen, vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van taal. Door voorschoolse educatie op de kinderopvang kunnen deze kinderen een betere start maken op de basisschool. Pedagogisch medewerkers bieden kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar een omgeving die de taalontwikkeling stimuleert. Bijvoorbeeld door ze voor te lezen. Voorschoolse educatie is geen school, maar spelenderwijs leren. Uit onderzoek blijkt dat voorschoolse educatie goed werkt om achterstanden te verminderen. Kinderen met risico op een achterstand worden door de ondersteuning taalvaardiger, kunnen zich beter concentreren en hebben een grotere woordenschat.

Boekentips